Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mydlová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Chovan
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Remišová Harnošová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Priesolová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Valášková
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Čavojcová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Schlosser
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Majtenyiová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Tyrolová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria