Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mydlová
II.B Triedny učiteľ Ing. Milan Chovan
II.C Triedny učiteľ Mgr. Ivana Remišová Harnošová
II.P Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
III.A Triedny učiteľ Ing. Mária Priesolová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Valášková
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Čavojcová
IV.B Triedny učiteľ Ing. Anton Schlosser

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.08.2018

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria