Navigácia

Piatok 16. 11. 2018
Počet návštev: 1762384

Hlasujte za našu/vašu školu

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov našich žiakov na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať

21. novembra 2018 o 16.00 hod.

Stretneme sa v kultúrnej sieni, kde na úvod dostanete spoločné informácie. Následne sa budú konať triedne rodičovské združenia, na ktorých Vás triedni vyučujúci budú informovať o aktuálnom prospechu a správaní Vášho syna, či dcéry.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, pretože máme spoločný cieľ – úspešné napredovanie Vašich detí a našich žiakov.  

 

RNDr. Danica Školníková, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria