Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Čavojcová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Schlosser, PhD.
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Majtenyiová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Simona Schlosserová
II.P Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mydlová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Chovan
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Remišová Harnošová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Priesolová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Tyrolová

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2020

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria