Navigácia

Úspešnosť školy

Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku – škola plná talentov

Prečo sme lepší?

 • Pedagógovia vedú študentov k reálnemu videniu sveta, kreativite, samostatnosti, dôslednosti, pracovitosti a etickému správaniu
 • Hodnotenie školy nezávislou spoločnosťou INEKO za roky 2011 – 2014 »» 41. – 49. miesto zo 600 stredných odborných škôl Slovenska
 • 2. miesto na Slovensku spomedzi stredných umeleckých škôl v úrovni vzdelávania
 • Nezamestnanosť – máj 2014 – 5,4% »» 17. miesto v Žilinskom kraji spomedzi všetkých 93 stredných škôl kraja, vrátane gymnázií
 • Nezamestnanosť »» 3. miesto spomedzi 66 stredných odborných škôl v Žilinskom kraji
 • Výsledky externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v roku 2014 »» 18. miesto z 66 stredných odborných škôl Žilinského kraja
 • Každoročne vysoké percento prijatých študentov na vysoké školy cca 60%
 • Naši absolventi študujú: záhradná architektúra, scénografia, sochárstvo, maľba, grafika, grafický dizajn, vizuálna komunikácia, animovaný film, dizajn počítačových hier, mediamatika, architektúra a urbanizmus, interiérový dizajn, odevný dizajn, priemyselný dizajn, sklárska tvorba, transport dizajn, kulturológia, dejiny umenia, dokumentárny film, kamera, réžia, herectvo, prekladateľstvo...
 • Naši absolventi neštudujú iba na Slovensku, pretože dbáme na vyučovanie cudzích jazykov

 

Porovnanie výsledkov EČ MS v ŠÚV Ružomberok a priemer SR
  2012 2013 2014
SJL ANJ B1 NEJ B1 SJL ANJ B1 NEJ B1 SJL ANJ B1 NEJ B1
priemer SR 59,10% 48,40% 42,90% 61,80% 55,30% 44,30% 62,60% 51,30% 36,20%
priemer ŠÚV RK 59,40% 49,30% 53,70% 60,90% 61,50% 38,00% 61,40% 45,00% 42,60%
Priemer za SR udáva výsledky všetkých stredných škôl, t.j. gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií.
Všetky odchýlky od priemeru sú v intervale štatistickej odchýlky, t.j. priemer EČ MS v ŠÚV Ružomberok  je na úrovni 
priemeru Slovenska  za daný rok, rozdiel nie je vecne významný.

 

Novinky

Kontakt

 • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU RUŽOMBEROK
  Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
 • +421 44 4322596
  +421 44 4322597

Fotogaléria