Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Danica Školníková Šk Rozvrh
Riaditeľka
skolnikova@suvrk.sk
 
 
Ing. Miroslava Macháčková Mh Rozvrh
Zástupkyňa
machackova@suvrk.sk
 
 
Ing. Ľudmila Malenčíková Mn Rozvrh
Zástupkyňa
malencikova.ludmila@gmail.com
 
 
PhDr. Miroslava Bruncková, PhD. Učiteľka
miroslava.brunckova@gmail.com
 
 
PaedDr. Richard Buroš Bu Rozvrh
Učiteľ
richardburos@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Časo Učiteľ
michalcaso@azet.sk
 
 
Mgr. Nadežda Čavojcová Čj Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
ncavojcova@gmail.com
 
 
Bc. Elena Gállyová Učiteľka
gallyovci@mail.t-com.sk
 
 
Mgr.art. Michal Hanula Hl Rozvrh
Učiteľ
misohanula@gmail.com
 
 
Ľudmila Hatiarová Ht Rozvrh
Triedna učiteľka: I.P
Triedna učiteľka: II.P
hatiarovci@azet.sk
 
 
Mgr. Oľga Hrabušová Hu Rozvrh
Učiteľka
ohrabusova@gmail.com
 
 
PaedDr. Angelika Hrivnáková Ha Rozvrh
Učiteľka
hrivnakovaangelika@gmail.com
 
 
Ing. Milan Chovan Ch Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
milanigorchovan@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Javorek Ja Rozvrh
Učiteľ
peter.mogway@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Jurčo Ju Rozvrh
Učiteľ
jurcorobert79@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Juríková Jr Rozvrh
Učiteľka
renata.jurikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Krejčová Kr Rozvrh
Učiteľka
krejcovalenka@gmail.com
 
 
Ing. Jana Krevová Ke Rozvrh
Učiteľka
j.krevova@gmail.com
 
 
MgA. Martina Labdová Lb Rozvrh
Učiteľka
martinaalabdova@gmail.com
 
 
Ing. Zdena Legényová Ln Rozvrh
Učiteľka
legork@post.sk
 
 
Mgr. Vladimír Lofaj Lf Rozvrh
Učiteľ
info@vladolofaj.com
 
 
Mgr. Emília Majtenyiová Mt Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
majtenyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Martinková Mo Rozvrh
Učiteľka
mariamar@post.sk
 
 
Mgr. Jozef Martiška Rozvrh
Učiteľ
jozomartiska@gmail.com
 
 
PhDr. Katarína Mayerová, PhD. Učiteľka
kate@spinn.sk
 
 
Mgr. Helena Micanová Mc Rozvrh
Učiteľka
micanova.helena@centrum.sk
 
 
PaedDr. Andrea Mirjanská Mr Rozvrh
Učiteľka
aduskamirjanska@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Moravčík Rozvrh
Učiteľ
moravcikm@post.sk
 
 
Mgr. Martin Môcik Mm Rozvrh
Učiteľ
matomocik@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Mydlová Md Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
zuzanamydlova4@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Némethová Nm Rozvrh
Učiteľka
adanemethova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Novysedlák Ny Rozvrh
Učiteľ
martenos@gmail.com
 
 
Mgr. Marianna Paušlyová Py Rozvrh
Učiteľka
marooshka77@gmail.com
 
 
Ing. Mária Priesolová Ps Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
maria.priesolova@gmail.com
 
 
Mgr.art. Roman Rembovský, ArtD. Rm Rozvrh
Učiteľ
rembovsky@centrum.sk
 
 
Mgr. Ivana Remišová Harnošová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
remisova.harnosova@gmail.com
 
 
Ing. Anton Schlosser, PhD. Sc Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
tono.schlosser@gmail.com
 
 
Ing. Simona Schlosserová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
simonaschlosserova@centrum.sk
 
 
Mgr.art. Andrea Ševčíková Marčeková Šv Rozvrh
Učiteľka
andyszka@zoznam.sk
 
 
Mgr. Martina Škutová Šu Rozvrh
Učiteľka
skutinava@hotmail.com
 
 
Mgr. Peter Šugár Šg Rozvrh
Učiteľ
sugipe@gmail.com
 
 
Mgr.art. Slavomíra Švecová Vlasová Vl Rozvrh
Učiteľka
vlasova.slavomira@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Tyrolová Ty Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
marta.tyrolova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriána Vicianová Vi Rozvrh
Učiteľka
adriana.vicianova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Žerebáková Že Rozvrh
Učiteľka
kzerebakova@gmail.com

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2020

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria