Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Majtenyiová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Simona Schlosserová
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Mydlová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Milan Chovan
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Remišová Harnošová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ľudmila Hatiarová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Priesolová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Tyrolová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Čavojcová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anton Schlosser

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria