Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Danica Školníková Šk Riaditeľka
skolnikova@suvrk.sk
 
 
Ing. Miroslava Macháčková Mh Zástupkyňa
machackova@suvrk.sk
 
 
Ing. Ľudmila Malenčíková Mn Zástupkyňa
malencikova@suvrk.sk
 
 
Mgr. Vladimír Baran Bn Učiteľ
 
 
Mgr. Marta Brtková Br Učiteľka
 
 
PaedDr. Richard Buroš Bu Učiteľ
 
 
Mgr. Nadežda Čavojcová Čj Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: 6.Posilňovací
Vedie krúžok: 7.Turistický, základy prvej pomoci
ncavojcova@gmail.com
 
 
Mgr.art. Michal Hanula Hl Učiteľ
misohanula@gmail.com
 
 
Ľudmila Hatiarová Ht Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: 13.Krúžok šitia 2
 
 
Mgr. Oľga Hrabušová Hu Učiteľka
Vedie krúžok: 10.Mandala
 
 
PaedDr. Angelika Hrivnáková Ha Učiteľka
engy8@centrum.sk
 
 
Ing. Milan Chovan Ch Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: 8,Literárny klub
 
 
Mgr. Peter Javorek Ja Učiteľ
 
 
Mgr. Róbert Jurčo Ju Učiteľ
 
 
Mgr. Renáta Juríková Jr Učiteľka
Vedie krúžok: 1.Volejbal, basketbal
Vedie krúžok: 2.Aerobic
jurikova.renata@centrum.sk
 
 
Ing. Jana Krevová Ke Učiteľka
Vedie krúžok: 11.Modelovanie strihov
jakre@post.sk
 
 
Bc. Martina Labdová Lb Učiteľka
martinaalabdova@gmail.com
 
 
Ing. Zdena Legényová Ln Učiteľka
 
 
Mgr. Vladimír Lofaj Lf Učiteľ
 
 
Mgr. Emília Majtenyiová Mt Učiteľka
Vedie krúžok: 18.Práca v školskej knižnici
majtenyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Martinková Mo Učiteľka
mariamar@post.sk
 
 
Mgr. Jozef Martiška Učiteľ
 
 
Mgr. Helena Micanová Mc Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrea Mirjanská Mr Učiteľka
Vedie krúžok: 5.Figurálne kreslenie - príprava na VŠ
 
 
Mgr. Martin Moravčík Učiteľ
moravcikm@post.sk
 
 
Mgr. Martin Môcik Mm Učiteľ
Vedie krúžok: 14.Fotoatelier, fotokomora
Vedie krúžok: 16.Floorbal
 
 
Mgr. Zuzana Mydlová Md Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: 17.Čitateľský klub
 
 
Mgr. Andrea Némethová Nm Učiteľka
Vedie krúžok: 20.Modelky
Vedie krúžok: 21.Divadelný
 
 
Mgr. Martin Novysedlák Ny Učiteľ
 
 
Mgr. Marianna Paušlyová Py Učiteľka
Vedie krúžok: 19.Anatomická kresba
 
 
Ing. Mária Priesolová Ps Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: 9.Sieťotlač
 
 
Mgr.art. Roman Rembovský, ArtD. Rm Učiteľ
 
 
Mgr. Ivana Remišová Harnošová Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Anton Schlosser Sc Triedny učiteľ: IV.B
a.schlosser@post.sk
 
 
Ing. Simona Schlosserová Se Učiteľka
Vedie krúžok: 12.Krúžok šitia 1
clave@centrum.sk
 
 
Mgr.art. Andrea Ševčíková Marčeková Šv Učiteľka
andyszka@zoznam.sk
 
 
Mgr. Martina Škutová Šu Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Šugár Šg Učiteľ
Vedie krúžok: 15.Fotokomora
 
 
Mgr.art. Slavomíra Švecová Vlasová Ša Učiteľka
Vedie krúžok: 3.Modelky plus
Vedie krúžok: 4.Recyyled
vlasova.slavomira@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Tyrolová Ty Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Valášková Va Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Adriána Vicianová Vi Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Žerebáková Že Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.08.2018

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria