Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Danica Školníková Šk Rozvrh
Riaditeľka
skolnikova@suvrk.sk
 
 
Ing. Miroslava Macháčková Mh Rozvrh
Zástupkyňa
machackova@suvrk.sk
 
 
Ing. Ľudmila Malenčíková Mn Rozvrh
Zástupkyňa
malencikova@suvrk.sk
 
 
Mgr. Vladimír Baran Bn Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Marta Brtková Br Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Richard Buroš Bu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Nadežda Čavojcová Čj Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: 6.Posilňovací
Vedie krúžok: 7.Turisticko poznávací
ncavojcova@gmail.com
 
 
Mgr.art. Michal Hanula Hl Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: 5.Drevomajstrovanie
misohanula@gmail.com
 
 
Ľudmila Hatiarová Ht Rozvrh
Triedna učiteľka: I.P
Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: 13.Krúžok šitia 2
 
 
Mgr. Oľga Hrabušová Hu Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: 10.Výtvarné techniky
 
 
PaedDr. Angelika Hrivnáková Ha Rozvrh
Učiteľka
engy8@centrum.sk
 
 
Ing. Milan Chovan Ch Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: 8,Literárny klub
 
 
Mgr. Peter Javorek Ja Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Róbert Jurčo Ju Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Renáta Juríková Jr Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: 1.Volejbal, basketbal
Vedie krúžok: 2.Aerobic
jurikova.renata@centrum.sk
 
 
Ing. Jana Krevová Ke Rozvrh
Učiteľka
jakre@post.sk
 
 
Bc. Martina Labdová Lb Rozvrh
Učiteľka
martinaalabdova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ivana Lazišťanová Lz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Zdena Legényová Ln Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Vladimír Lofaj Lf Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Emília Majtenyiová Mt Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: 16.Práca v knižnici
majtenyiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Martinková Mo Rozvrh
Učiteľka
mariamar@post.sk
 
 
Mgr. Jozef Martiška Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Helena Micanová Mc Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrea Mirjanská Mr Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: 18.Príprava na VŠ - figurálne kreslenie
 
 
Mgr. Martin Moravčík Rozvrh
Učiteľ
moravcikm@post.sk
 
 
Mgr. Martin Môcik Mm Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: 20.Fotoatelier, fotokomora
 
 
Mgr. Zuzana Mydlová Md Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: 15.Čitateľský klub
 
 
Mgr. Andrea Némethová Nm Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: 11.Divadelný
Vedie krúžok: 17.Tvorba bábok a scén. rekvizít
Vedie krúžok: 4 Modelky 1
 
 
Mgr. Martin Novysedlák Ny Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Marianna Paušlyová Py Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: 14.Anatomická kresba
 
 
Ing. Mária Priesolová Ps Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: 9.Sieťotlač
 
 
Mgr.art. Roman Rembovský, ArtD. Rm Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivana Remišová Harnošová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Anton Schlosser Sc Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
a.schlosser@post.sk
 
 
Ing. Simona Schlosserová Se Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: 12.Krúžok šitia 1
clave@centrum.sk
 
 
Mgr.art. Andrea Ševčíková Marčeková Šv Rozvrh
Učiteľka
andyszka@zoznam.sk
 
 
Mgr. Martina Škutová Šu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Šugár Šg Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: 19.Fotokomora
 
 
Mgr.art. Slavomíra Švecová Vlasová Vl Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: 3.Modelky 2
vlasova.slavomira@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Tyrolová Ty Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Adriána Vicianová Vi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Žerebáková Že Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA RUŽOMBEROK
    Scota Viatora 6, 034 01 RUŽOMBEROK
  • +421 44 4322596
    +421 44 4322597

Fotogaléria